აირჩიეთ ტურის ტიპი:
ხანგრძლივობა:8 დღე
ხანგრძლივობა:5 დღე

Kakheti, the most famous winemaking region, is just a couple hours’ drive away  from Tbilisi

ხანგრძლივობა:1 დღე
ხანგრძლივობა:7 დღე
ხანგრძლივობა:7 დღე

Few nations in the world offers as much diversity as Georgia, it has the ever snowy mountain peaks, sunny coastline, semi deserts vary grassy green meadows, ancient cultural heritage and huge history of viticulture. In Georgia you can enjoy: Biking, hiking, walking, skiing, diving, rafting, paragliding, fishing, hunting, mountain climbing, bird watching and much more. Life is collection of experiences, Let us be your guide!

ხანგრძლივობა:7 დღე

Georgia - an ideal place for winter sports enthusiasts, especially those interested in skiing and snowboarding.

Whether you’re an inexperienced beginner or a well-trained veteran of the ski slopes, IRC tour offers some fantastic deals on ski holidays to some great locations around Georgia, with some of the best skiing facilities for you. 

ხანგრძლივობა:10 დღე

Tbilisoba: Georgia's capital city hosts biggest festival of the year! 

ხანგრძლივობა:5 დღე